Piškotki

Spletna stran www.bearsy.eu piškotke uporablja za zagotavljanje boljše uporabniške izkušnje, optimizacijo prikaza prilagojenih vsebin in spremljanje statistike obiska. O uporabi piškotkov je uporabnik obveščen ob prvem obisku spletnih strani s prikazom obvestila, za uporabo piškotkov glede na namen pa ga prosimo za posebno privolitev. Uporabnik lahko svojo odločitev v zvezi z uporabo piškotkov kadarkoli spremeni TUKAJ, ali s pritiskom na ikono piškotka v levem spodnjem kotu.

Kaj so piškotki?

Piškotki so tekstovne datoteke, ki jih spletna stran naloži na vašo napravo. Nekateri piškotki so nujno potrebni za delovanje spletnih strani, drugi pa omogočajo boljšo uporabniško izkušnjo in spremljanje statistike na osnovi anonimnih podatkov. Piškotki ne vsebujejo osebnih ali drugih podatkov, ki bi jih bilo mogoče uporabiti za identifikacijo uporabnika. Umik privolitve lahko povzroči spremenjeno delovanje določenih delov spletne strani ali onemogoči uporabo posameznih storitev. Zakaj so piškotki potrebni? Piškotki služijo za različne namene. V našem primeru jih razvrščamo po namenih med sledeče vrste piškotkov:

NUJNO POTREBNI PIŠKOTKI

Tehnično nujno potrebni piškotki, katerih namen je, da lahko navigirate (potujete) po naših spletnih straneh in krmarite z osnovnimi funkcijami spletne strani Brez teh piškotkov uporaba spletne strani ni mogoča. Nujno potrebni piškotki, imenovani tudi “strictly necessary cookies”, zagotavljajo funkcije, brez katerih vi ne bi mogli uporabljati te spletne strani, kot ste nameravali. Te piškotke uporabljamo izključno samo mi in se zato imenujejo lastni piškotki (first party cookies) Na vašem računalniku se shranijo samo med potekom trenutne seje brskanja.

FUNKCIONALNI PIŠKOTKI

Poleg piškotkov, ki so nujni za delovanje te spletne strani, lahko nekatera od programske opreme tretjih, ki jo uporabljamo na tej spletni strani, shranjuje piškotke na opremi vašega terminala preko naše celotne spletne strani, Ta odstavek se nanaša na tiste druge piškotke (tretjih strank), ki omogočajo delovanje/funkcionalnost naše spletne strani. Bearsy ne more obvladovati uporabe, ali vplivati na uporabo teh piškotkov in/ali uporabe informacij, zbranih s temi piškotki, s strani tretjih. Bearsy zagotavlja samo platformo, ki omogoča hrambo teh piškotkov tretjih strank. Bearsy poudarja, da za uporabo podatkov, ki se zberejo s temi piškotki, morda veljajo nadaljnji pogoji tretjih.

PIŠKOTKI ZA OGLAŠEVANJE IN PROFILIRANJE

Ta vrsta piškotkov nam omogoča ponovno ciljanje uporabnikov naše spletne strani, kadar brskajo na kateri koli spletni strani v okviru omrežja oglasov. To se uporablja za trženje naših izdelkov in storitev, kadar uporabniki iščejo ali obiskujejo druge spletne strani, s prikazovanjem oglasa za določene naše izdelke. Različne vrste trženjskih piškotkov (marketing cookies) niso obvezne in ta spletna stran lahko deluje brez njih, zato imate ob vsakem času možnost privolitve ali zavrnitve le-teh.

PIŠKOTKI ZA SPREMLJANJE ANALITIKE

Za namen zbiranja podatkov o uporabi spletne strani in obiskov spletnih strani uporablja Bearsy programsko opremo tretjih strank. Ti ponudniki/izvajalci storitev hranijo trajen piškotek na opremi vašega terminala, ki se v nadaljevanju uporablja za registracijo vaše uporabe spletne strani. Tretje stranke potem analizirajo te podatke in predstavijo rezultate družbi Bearsy. To nam omogoča vpogled v način, kako je spletna stran uporabljena, in na podlagi teh informacij pripravi prilagoditve spletne strani ali ponujenih storitev. Vi kot uporabnik lahko te piškotke izberete ali jih zavrnete (opt-in/opt-out).